Sevärt

Kloster är beläget utefter Husbyringen, en natur och kulturvårdsled. Husbyringen är Sveriges första ekomuseum, ett museum med marken som golv och himlen som tak. En resa på på cirka sex mil mellan de olika bruken – Långshyttan, Silfhytteå, Stjärnsund och Kloster samt socknens centrum vid Smedby, men också en resa i tid genom Sveriges brukshistoria och storhetstid som järnbruksland.