Engelska parken

Vår engelska park är öppen dagligen kl. 10.00-18.00 från maj till och med september.

Naturen bjuder på en romantisk och känslosam stämning och ett besök lämnar ingen oberörd. Här kan du hämta ny kraft och få en upplevelse för alla sinnen. Vandringsleden är ca 1 km lång och leder runt parken, ner till naturreservatet i dalgången och lämningar efter kruthusdammen och vidare till ruinen efter Klosters bruks plåtvalsverk.

Gårdens får betar i parken och det är därför inte tillåtet att ta med hundar i parken.

Parken restaurerades 2019 efter många års törnrosasömn. Restaureringen har skett med hjälp av Länsstyrelsen Dalarna och parken har restaurerats med utgångspunkt för hur den såg ut 1817.

Parkens historia
Parken anlades redan under 1700-talet, då som en strikt barockanläggning. Under 1800-talet utvidgades den med en engelsk park. Genom hela bruks- och parkmiljön rinner Klosterån. Den första herrgården byggdes 1760 och runt denna anlades en park. Den var strikt och formell och inramades av raka alléer. Inspirerad av tidens barockideal. Bakom huvudbyggnaden fanns drivhus och iskällare. Anläggningen avslutas med en halvbåge. Här odlades sannolikt nyttoväxter.

I början av 1800-talet utökades verksamheten i Kloster med ett plåtvalsverk. Under denna storhetstid anlades en engelsk romantisk park. Här finns kastanj, hassel och knäckepil. Det är en stor park med broar och sittplatser. Landskapet utanför är en del av upplevelsen liksom den naturliga floran med vitsippor, liljekonvaljer, orkidéer och ormbunkar.