Historia

På 1700-talet hade Klosters Bruk sina glansdagar med bland annat kruthusepokens storhetstid på 1700-talet och under 1800-talet Sveriges första plåtvalsverk. Du kan besöka ruinerna efter Sveriges nordligaste kloster och strosa runt i gårdens engelska park som restaurerats och återinvigdes 2019.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden på Klosters Herrgård är uppförd 1909, tidigare låg ett större tvåvåningshus på platsen. Den östra flygeln är byggd 1784 och den västra flygeln på 1800-talet.

Sveriges största krutbruk
Omgivningen kring Klosters Herrgård visar spår av 1700-talets kruttillverkning då Klosters bruk var Sveriges största krutbruk. Under Anders Spole Rosenborgs (1724–87) ledning växte Kloster till ett betydande företag. Krutbruket var i drift 1741-1871. 1807 tillverkade Kloster nästan hälften av allt krut i riket. Idag finns två krutmagasin kvar, på Mjölnarbacken och Skansbacken. Bruket gick ur släktens händer 1813..

Sveriges första plåtvalsverk
I början av 1800-talet utökades verksamheten med ett modernt plåtvalsverk och kloster övergick långsamt till att bli ett järnbruk. Du kan se ruiner från 1800-talets storhetstid då Klosterån var en förutsättning för Sveriges första plåtvalsverk. Här har Klosterplåten sitt ursprung. När krutbruk och järnbruk samtidigt var igång fanns här c:a 1.000 invånare. År 1858 bildades här en av Sveriges första kooperativa handelsbodar.